Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 1 April 2024

Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Soleca, hierna aangeduid als “wij” of “ons”.

1.2. Door gebruik te maken van onze website en diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Diensten

2.1. Op de website van Soleca worden diverse diensten aangeboden op het gebied van elektrotechniek, waaronder informatie over duurzame oplossingen, producten en de mogelijkheid tot het aanvragen van offertes.

2.2. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar wij garanderen niet de volledigheid, juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

Offertes

3.1. Het aanvragen van een offerte via onze website verplicht u tot niets. De offerte is vrijblijvend en dient als basis voor verdere communicatie over de aangevraagde diensten.

3.2. Wij behouden het recht om offertes te herzien of te annuleren indien er sprake is van onjuiste of onvolledige informatie.

Aansprakelijkheid

4.1. Soleca is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de verstrekte informatie.

4.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wij mogelijk verwijzen via hyperlinks.

Privacy

5.1. Wij respecteren uw privacy en hanteren een privacybeleid dat u op onze website kunt raadplegen.

5.2. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden zonder uw toestemming.

Intellectueel Eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de verstrekte informatie behoren toe aan Soleca.

6.2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soleca gebruik te maken van (delen van) de website, de content of de diensten.

Wijzigingen

7.1. Soleca behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie op de website.

Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door gebruik te maken van onze diensten en website verklaart u deze algemene voorwaarden te accepteren. Neem bij vragen of opmerkingen contact met ons op via info@soleca.nl.